Wees alert I

Als werkgever kunt u gebruik maken van een loonkostenvoordeel wanneer u een ‘oudere’ werknemer vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt.

Deze werknemer moet 56 jaar of ouder zijn en voorafgaand aan het dienstverband een werkloosheidsuitkering hebben ontvangen. Deze regeling is bedoeld om werkgevers te stimuleren oudere werklozen in dienst te nemen.

Het voordeel kan ook worden benut, zonder dat de werkgever zich dit bewust is.

Ik zal een praktijkvoorbeeld geven.

De heer Jansen (fictief) is 57  jaar. Zijn week-contract bij een uitzendbureau wordt beëindigd en hij besluit om 3 weken vakantie te nemen voor hij bij zijn nieuwe werkgever in dienst treed.

Voor hij naar zijn vakantiebestemming vertrekt heeft hij zich bij het UWV als werkzoekende ingeschreven en recht op een WW uitkering.

Zijn nieuwe werkgever is zich logischerwijs niet bewust van deze situatie omdat ze ervan uit gaan dat de heer Jansen vakantie heeft genoten en niet als werkzoekende stond geregistreerd

In de werkzaamheden die ik voor mijn klant uitvoer valt de heer Jansen op en bij navraag blijkt dat hij zich inderdaad bij het UWV had ingeschreven.

3 dagen voor de uiterste aanvraagtermijn van een doelgroepverklaring lukt het ons om de aanvraag bij het UWV aan te leveren en ontvangen na 4 weken de verklaring. Hiermee bespaart de werkgever EUR 3,05 per uur aan premieafdracht, maximaal EUR 6.000 op jaarbasis voor de heer Jansen.

Kritische inventarisatie naar een mogelijk uitkeringsverleden van uw nieuwe werknemer loont, ondanks dat u ervan uitgaat dat er niets bijzonders is.

In deze niet op zichzelf staande situatie schiet de stimulans regeling zijn doel voorbij, maar biedt de werkgever wel mogelijkheid om op de loonkosten te besparen.

Het is van belang dat u of iedereen in het aanname proces van nieuwe werknemers kennis heeft van de regelingen, aanvraagprocedures en alert is op “uitzonderingen”.