Wees alert II

Wederom een blog over alertheid bij als u personeel in dienst neemt

Alert zijn op een mogelijk uitkeringsverleden van een nieuwe werknemer kan veel kosten en tijd besparen. Uiteraard door toepassen van loonkostenvoordelen of de no-riskpolis.

Onlangs werd in een kennissessie gevraagd om mee te denken met een relatie, een schoonmaakbedrijf,  die een zieke werknemer, we noemen hem maar Jaap voor het gemak, in dienst heeft. Niet zo ingewikkeld zou je zeggen.

Hier ligt het toch even anders; de werkgever heeft een 42e weekmelding gedaan bij het UWV. Het UWV reageert met de mededeling dat dit niet mogelijk is, want Jaap is al veel langer ziek en heeft een Ziektewetuitkering van het UWV. De werkgever spreekt Jaap hierover en die komt met een dossier van het UWV waaruit blijkt dat hij al ziek gemeld was bij zijn vorige werkgever en nog onder een no-riskpolis viel vanwege een eerdere arbeidsongeschiktheid situatie.

Het schoonmaakbedrijf had Jaap bij de overname van het project keurig een dienstverband aangeboden voor 20 uur, conform zijn vorige dienstverband. Sinds het begin van zijn nieuwe contract kwakkelt Jaap al met zijn gezondheid en is al spoedig aanwezig zonder echt te kunnen werken maar om bezig te blijven en te re-integreren. Begin dit jaar wordt Jaap zelf wederom volledig afgekeurd en geeft de arts aan dat het bijzonder is en zelf onverstandig dat hij ook nog “werkt. Zijn inkomsten worden wel met zijn uitkering verrekend.

De werkgever probeert bij het UWV te achterhalen wat nu exact de status is en wat zijn rechten en plichten in dit geval zijn. Dit kost hem veel tijd en moeite. Aangezien Jaap ziek was gemeld bij zijn vorige werkgever valt dit onder een ander loonheffingennummer  en op basis van privacy mag het UWV niets van het oude dossier bespreken met de nieuwe werkgever.

Nadat enkele maanden later een accountmanager van het UWV intern de dossiers naast elkaar legt komt er duidelijkheid. Mijn klant heeft een zieke werknemer in dienst genomen zonder hiervan op de hoogte te zijn.

Bij de start zijn er geen vragen gesteld of er sprake is geweest van een uitkeringsverleden of arbeidsongeschiktheid situatie.

Extra bijzonder is dat de vorige werkgever hier ook niets over heeft gemeld en Jaap daar net voor zijn ziekmelding een (nieuw) contract heeft gekregen. Daar voor lijkt het er op dat hij vennoot was in de V.O.F.

Een gericht inventarisatie naar het (uitkerings-)verleden van Jaap had mijn klant veel tijd, frustraties en kosten….+/- EUR. 20.000 !! kunnen besparen. Dit zijn de grijze gebieden waar je als werkgever “onterecht” aannames doet.

Doe geen aanname maar wees kritisch. Investeer even tijd om met uw nieuwe werknemer de vragen te bespreken en een controle in het doelgroepregister uit te voeren.