Nieuwe versie kennisdocument WTL

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de nieuwe versie van het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein.

In de nieuwe versie is de tabel voor de jeugd-LIV gewijzigd, de berekening van de uurloon-grenzen zijn aangepast, een nieuwe paragraaf opgenomen over de loonwaardebepaling als doelgroepverklaring en is de paragraaf ‘voorwaarden Loonkostenvoordeel (LKV) herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer’ aangepast.
Check regelmatig de website voor de nieuwste versie.