Regelhulp financieel CV

Werkzoekenden kunnen zelf meer regie nemen in het benutten van de voordelen in de sociale wetgeving door hun nieuwe werkgever. Met de regelhulp financieel CV kunnen ze de nieuwe werkgever attent maken op de extra financiële voordelen om hen in dienst te nemen. Goede kennis van de regelingen en je persoonlijke status is wel vereist. Het is een stap in de goede richting om stimulansregelingen beter te benutten.

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv/