Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordelen

Wat zijn het en hoe kun je er aanspraak op maken?

De overheid beloont werkgevers in de vorm van een loonkostenvoordeel wanneer je
mensen in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals oudere werklozen of
arbeidsgehandicapten.

Om in aanmerking te komen voor een van de voordelen, dient jouw (nieuwe) medewerker binnen een van de volgende doelgroepen te vallen:

• Oudere werknemers (56+) met een uitkering.
• Arbeidsgehandicapte werknemers.
• Herplaatsten arbeidsgehandicapte werknemers.
• Werknemers uit de doelgroep ‘Banenafspraak en Scholingsbelemmerden’.


Om jou als werkgever te stimuleren om iemand uit
een doelgroep aan te nemen, is in 2017 de ‘Wet tegemoetkoming
loondomein’ (Wtl) ingevoerd. Door middel van deze wet kan je als werkgever
korting krijgen op de loonkosten van jouw (toekomstige) medewerker(s). Deze
wet bestaat uit tegemoetkomingen in de vorm van het Lage
Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV).

Tot invoering van de Wtl werden deze voordelen premiekortingen genoemd.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die medewerkers aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je hebt ook recht op deze regeling wanneer je een arbeidsongeschikte medewerker herplaatst.

Om het LKV te kunnen ontvangen, heb je een doelgroepverklaring LKV van je (nieuwe) medewerker nodig. Deze doelgroepverklaring dient door de medewerker, al dan niet door middel van een machtiging aan jou, binnen drie maanden na indiensttreding te worden aangevraagd bij het UWV of de gemeente.
Wordt dit niet op tijd gedaan, dan vervalt het recht op het voordeel voor de volledige
periode van maximaal 3 jaar. Dit is een harde deadline!

Ik zie in de praktijk dat veel bedrijven moeite hebben met de administratieve verplichtingen bij het aanvragen van de doelgroepverklaring. Veel bedrijven zijn onbekend zijn met de inventarisatie naar een uitkeringsverleden van nieuwe medewerkers. Hierdoor wordt een grote hoeveelheid doelgroepverklaringen niet (tijdig) wordt aangevraagd.

Loop je een loonkostenvoordeel mis, dan kan dit tot EUR. 18.000,00 ”verlies” oplopen. Als je de doelgroepverklaring hebt ontvangen, dan is deze verklaring geldig vanaf de datum indiensttreding tot drie jaar na de datum van indiensttreding.

Voor de doelgroep ‘herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer’ is de doelgroepverklaring geldig voor de periode van één jaar.

Om ook echt in aanmerking te komen voor het LKV dien je, zodra je beschikt over een geldige doelgroepverklaring, in je aangiften loonheffingen een aanvraag LKV in te dienen. Dit betekent dat een van de volgende indicaties in je salarisadministratie
bij de betreffende medewerker wordt ingevuld:

• loonkostenvoordeel oudere werknemer;
• loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer;
• loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
• loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Een foutieve verwerking van een loonkostenvoordeel kan een boete opleveren.

Indien je “vergeet” de doelgroepverklaring in de salarisadministratie te verwerken, heb je tot 1 mei van het opvolgende jaar de mogelijkheid om dit te corrigeren. Ter controle stuurt de belastingdienst in maart een voorlopige specificatie met daarop vermeld voor welke werknemer er recht is op het loonkostenvoordeel.

Correcties na 1 mei worden door belastingdienst wel administratief verwerkt echter niet meer uitbetaald.

Inmiddels zijn er alweer vergevorderde plannen om wijzigingen aan te brengen in de Wtl.