Als organisatie focust u zich op uw kernactiviteiten. Hierdoor heeft u soms onvoldoende
aandacht voor de kansen en risico’s in ondersteunende processen, zoals de
loonadministratie.

Om zowel de kwaliteit van de loonadministratie te borgen als vroegtijdig
kansen en risico’s te identificeren, biedt Bruinsma Advies permanente controles
aan in abonnementsvorm.

Hierdoor krijgt u de zekerheid dat de interne processen effectief werken en dat
belangrijke voordelen tijdig worden verwerkt in uw loonadministratie.
Eventuele fouten worden zo tijdig gecorrigeerd waardoor u geen onnodige premies
betaald.

Waarom permanente controle?

Een belangrijk resultaat van de controle is dat u tijdig op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheden om aanspraak te maken op de tegemoetkomingen in de loonkosten.

Sinds 1 januari 2018 is het namelijk niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht bepaalde kortingen terug te vorderen. Deze dienen binnen de aangifte periode gecorrigeerd te worden.

Naast de controle op tegemoetkomingen in de loonkosten, inventariseer ik
ook bijzonderheden die verwerkt moeten worden in de administratie voor nieuwe medewerkers.

Klik hier voor meer informatie