Werkhervattingskas 2020

Binnenkort ontvangt u uw Beschikking Werkhervattingskas (Whk) voor 2020. Een belangrijke beschikking waarop staat hoeveel premie u voor de ZW en WGA volgend jaar gaat betalen. Uit onderzoek blijkt dat …

Wees alert I

Als werkgever kunt u gebruik maken van een loonkostenvoordeel wanneer u een ‘oudere’ werknemer vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt. Deze werknemer moet 56 jaar of ouder zijn en voorafgaand …