Nieuwe versie kennisdocument WTL

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de nieuwe versie van het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein. In de nieuwe versie is de tabel voor de jeugd-LIV gewijzigd, de berekening van …

Wees alert II

Laat u niet op het verkeerde been zetten…. Als werkgever kunt u gebruik maken van een loonkostenvoordeel wanneer u een ‘oudere’ werknemer vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt. Deze werknemer …

Wees alert I

Als werkgever kunt u gebruik maken van een loonkostenvoordeel wanneer u een ‘oudere’ werknemer vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt. Deze werknemer moet 56 jaar of ouder zijn en voorafgaand …